UltraEdit

UltraEdit 27.0

A text editor with code management options
Người dùng đánh giá
3.9  (72 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
27.0.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
IDM Computer Solutions, Inc.
Open any text format and edit the contents of HTML, PHP, JavaScript, Perl, Java, and XML documents in the editor for web development. It features customizable interface, instant diff operations. It also supports command line parameters and PHP script debugging.
UltraEdit là một cấp cao PHP, Perl, cà phê và JavaScript biên tập cho programmers. UltraEdit còn có một XML biên tập kể cả một cái cây.-các XML phân tách. Tuy nhiên, nó có thể được sử dụng những thao tác đơn giản như tạo văn bản, mẻ và tài liệu. Thêm vào đó, chương trình diện có thể được cấu hình dùng khác bố trí theo đặc nhiệm vụ.
Thông tin được cập nhật vào: